EVENTS
To the Attention of All Our Students within the Scope of Total Lockdown
   

Dear Students,

According to the Circular Letter by the Ministry of Interior regarding the Full Lockdown Measures Dated 26.04.2021 and No. 153 circulated in addition to the Circular Letter regarding the Partial Lockdown Measures Dated 14.04.2021 and No. 6638, the divisions under YTU International Relations will be accessible by e-mail from May 3rd, 2021 to May 12th, 2021.

Kindly submitted for your information

YTU International Relations Office

-----------------------------------

Değerli Öğrencilerimiz,

İçişleri Bakanlığı'nın14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesinde belirtilen tedbirlere ilave olarak gönderilen 04/2021 153 sayılı Tam Kapanma Tedbirleri konulu yazısına istinaden Koordinatörlüğümüz bünyesindeki birimler 3-12 Mayıs tarihleri arasında e-posta yolu ile sizlere hizmet vermeye devam edecektir.

Bilgilerinize,

YTÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü