EVENTS
Justus Liebig University Giessen Virtual Training Program
     

 

Dear Students,

Our partner institution, Justus Liebig University Giessen (JLU) will hold a virtual training program for the 2021 Spring Term. All our students can benefit from this program offering more than 80 online courses at undergraduate and graduate levels, free of charge. The course catalogue can be found here. The participants will be granted a transcript of records by JLU at the end of the term. We would like to point out that this program aims for the academic development of students; it is not an exchange program, such as Erasmus+ and the like, and the courses taken cannot be accredited at Yildiz Technical University. 

The application deadline is 15th February 2021. For detailed information, please refer to the announcement attached and the website of the university: www.uni-giessen.de/vip

International Relations Office

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Anlaşmalı olduğumuz Justus Liebig University Giessen (JLU) 2021 Bahar dönemi için bir online eğitim programı düzenlemektedir. Lisans ve lisansüstü seviyelerinde 80'den fazla online derse erişim sağlanabilecek olan bu programa bütün öğrencilerimiz ücretsiz olarak katılabileceklerdir. Program kapsamında verilen derslere ait kataloğa buradan ulaşılabilir. Katılımcılara, dönem sonunda kurum (JLU) tarafından transkript verilecektir. Önemle belirtmek isteriz ki bu dersler öğrencilerimizin akademik gelişimine katkı sağlamayı amaçlamakta olup, program Erasmus+ ya da benzeri bir değişim programı değildir ve dersleriniz YTÜ'de intibak edilmez. 

Başvuru için son tarih 15 Şubat 2021 olarak verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için ekteki duyuru metnini ve kurumun websitesini inceleyebilirsiniz: www.uni-giessen.de/vip

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü